Zarađujmo učeći (Menadžment rizika)

Slični članci

Prvi susret sa Forex trgovanjem u većini slučajeva izgleda kao “teško osvojiva tvrđava“ jer se, pored informacije da se radi o vrlo profitabilnom poslu, vrlo eksplicitno naglašava da je to posao visokog rizika.

Tako je na svim informativnim sajtovima koji nude mogućnost poslovanja na Forex Market-u obavezno istaknut Disclamer (upozorenje) kao manir pozitivne poslovne prakse da svim učesnicima tržišta predoči značaj uloge finansijske potpore, volatilnosti tržišta itd.

Sve navedeno, zapravo ima za cilj, transparentnost poslovnog okruženja u kome se trguje, ali rezultat svega toga ponekad poprimi drugačije značenje, zbunjuje slabo upućene pa čak izaziva i dozu podozrenja.

Osim toga, i edukativni programi često imaju propuste u smislu sadržaja materije koju prezentuju potencijalnim trejderima. Implementacija nečeg potpuno novog svakako nailazi na a priori odbijanje ukoliko se odmah ne razjasne činjenice od vitalnog značaja. Tako se na seminarima, u sadržajima raznih brošura i sličnim materijalima najpre govori o mogućnostima ostvarivanja velikog profita na Forex-u i vrlo visokom stepenu rizičnosti poslovanja, a ostavljaju se za neko „zrelije“ doba edukacije lekcije koje se odnose na Risk Control (kontrola rizika) ili Money Management (upravljanje novcem) i sl.

Smatrajući da trejderi najpre treba da „prođu“ celokupno gradivo i nauče „skoro sve“ o Forex-u da bi umeli da upravljaju svojim poslovanjem, čine se kardinalne greške koje dovode do toga da masa ljudi odustaje, a da nisu ni bili „sasvim načisto“ o suštini Forex trgovanja.

Dakle, ako se već tendenciozno naglašava profitabilnost koju prati vrlo visok stepen rizika, onda treba na prvo mesto staviti lekcije i informacije o upravljanju rizikom (Menadžement rizika). Takođe, treba naglasiti da se u Forex trgovanju, kao u malo kom drugom poslu, izloženost riziku može upotpunosti staviti pod kontrolu.

Šta više, kreiranje svakog trejda je proces sa precizno određenom visinom rizika isključivo prema odluci trejdera, njegovih preferiteta u vođenju poslovanja, ličnih sposobnosti i kao najvažnije, bez ikakvig ograničenja u svemu tome uticajem spoljnih (nepoznatih) faktora. Dakle, rizik je jedna od najvažnijih tema za pravilno shvatanje profesionalnog trgovanja, a umeće njegovog menadžmenta je od presudnog značaja za rezultat poslovanja.

Prema svojoj definiciji, rizik je nešto što može dati negativne rezlutate ako se ostvari, ali je istovremeno ono što daje mogućnost da se ostvari profit. Nije na odmet reći da je rizik normalna stvar za svakog uspešnog čoveka i da bez rizika nije ni jedan poslovni poduhvat. Implicitna je i činjenica da možda najviše rizikuju oni koji ne rade ništa jer, zapravo oni rizikuju svoju egzistenciju itd.

Svi dobro informisani trejderi odlično znaju da je inicijalni rizik svakog trejda najbolje kontrolisan veličinom pozicije (broj lotova) mada su na raspolaganju i zaštitni trgovinski nalozi za kreiranje trejda (stop loss, stop limit, trailling stop, take profit i sl.).

Ovde bi trebalo naglasiti i to, da mnogi lakomisleni trejderi zanemaruju izuzetno važan Menadžment rizika koji je neraskidivi deo ukupnog upravljanja novcem na trgovinskom računu, pa svoje poslovanje često ugrožavaju razmišljajući samo o pozitivnoj strani ishoda, a o riziku počinju razmišljati tek kada se dogodi obrt tržišnog trenda koji nije u skladu sa otvorenom pozicijom. U tom smislu, upravljanje rizikom nas poziva na pozornost da nije važno koliko smo naučili već u kojoj meri primenjujemo znanje, jer kontrola rizika u Forex trgovanju predstavlja pravi ključ uspeha, kako svakog pojedinačnog trejda tako i ukupnog poslovanja.

Ostavite komentar