Japanske sveće i druge vrste grafikona

Japanske sveće i druge vrste grafikona

Grafikoni (Charts) jesu grafički prikaz ili upis podataka o cenama i cenovnom kretanju na globalnom finansijskom tržištu. Među popularnim vrstama grafikona najčešće se koriste Japanske sveće (Japanese Candlestick), ali i ostale vrste grafikona nalaze svoju široku primenu prema potrebi analitičara. Japanske sveće kao vrstu grafikona su u svakodnevnom poslovanju najviše prihvatili trejderi individualci tzv. mali špekulanti zbog vizuelnog efekta, pre svega, ali i zbog mogućnosti upotrebe brojnih informacija koje ne nude neki drugi oblici grafiona…

Opširnije