Kako zaraditi novac

Kako zaraditi novac je dilema koja najpre asocira na otvaranje nekog privatnog biznisa, najčešće  otvaranje neke radnje za trgovinu i usluge, kioska brze hrane ili trafike, frizersko-kozmetičkog salona i tome slično. Devedesetih godina su svakodnevno nicale tezge i prodavnice za preprodaju švercovane robe raznih sadržaja. U svakom slučaju, potreba koja stanovništvo navodi na ovakve i slične odluke posledica je opšte nezaposlenosti i preokupacije svakog pojedinca – kako zaraditi novac? Preduzimljiviji sa većim početnim kapitalom najradije otvaraju restorane i kafeterije kao najadekvatniji način da se obezbedi cash-pay, najlakše dođe do obrta „živog novca“. Međutim, postavlja se dilema koja traži adekvatan odgovor postavljenom pitanju – kako zaraditi novac, u eri revolucionarnog napretka svetskih poslovnih sistema i globalnog napretka društva uopšte. Takav pristup podrazumeva da pre nego što započnemo bilo koji biznis, najpre moramo ispitati potencijalno tržište, sačiniti detaljan biznis plan i isprojektovati proizvodni proces, angažovati adekvatne kadrove i dr. Poseban akcenat se stavlja na kadrovima, gde smo svesni činjenice da snaga ljudskog resursa je upravo ona koja treba da zna kako zaraditi novac i predstavlja osnovnu pokretačku snagu. Sa druge strane, odgovor na pitanje kako zaraditi novac, u dobroj meri može se poistovetiti sa pojmom profitabilnih investicija.

Preokupacija zvana – kako zaraditi novac i pokretanje sopstvenog biznisa podrazumeva da smo pored početnog kapitala (za otvaranje najmanje radnje je potrebno par hiljada eura) predvideli i vreme za koje bismo mogli ubirati plodove rada. Međutim, nije redak primer da se mnogi vrlo brzo preorijetišu u poslovanju, usled pogrešnog investiranja ili lošeg vođenja posla. Osim toga, mnogi vlasnici lokala radije odlučuju da profitiraju od izdavanja nekretnine koju poseduju, nego da i sami otpočnu neki od biznisa. Razloge za sve ovakve i slične pojave treba tražiti upravo u sveri savremenog poslovanja i tehnološkog napretka društva shodno njegovim potrebama. U tom smislu, dilema kako zaraditi novac, postaje kompleksna tema koja objedinjuje rešavanje problema u organizaciji vremena, smanjenju rizika poslovanja, uštedi u angažuvanju glomaznih kadrovskih struktura, smanjenju komplikovanih administrativnih aparat itd. Jedan od poslova u svetu, a sve više i kod nas, zaokuplja pažnju jer daje odgovore na mnoge nedoumice koje smo naveli. Naime, Forex trejding koji predstavlja investiranje na međunarodnom finansijskom tržištu ima sve elemente savremenog biznisa i poslovne komunikacije, tako da daje jednostavan odgovor na pitanje – kako zaraditi novac?  Kao navažnijie je da know how  ili drugim rečima – kako zaraditi novac, se rešava izborom forex brokera posredstvom koga se trgujre na forex tržištu. Praktično, da bi se odpočelo sa poslovanjem na Forex-u potrebna su minimalna ulaganja, posebno ako se uzmu u obzir skupi poslovni prostori, visoke poreske obaveze i drugi visoki troškovi poslovanja. Dovoljna je internet konekcija i početni kapital prema sopstvenim mogućnostima (forex brokeri najčešće ne uslovljavaju visinu ulaga za otvaranje trgovinskog računa), zatim kvalitetna podrška pri trgovanju od strane profesionalnog tima forex brokera, što  predstavlja dorbu potporu za ovakvu vrstu biznisa. Posebnu pogodnost klijenti imaju u vidu pružanja usluge koja se zove leverage (kreditna potpora koja ne podleže nikakvim kamatama i ekstra zaduživanju), što je od posebnog značaja ako smo svesni da je mnogo polsovnih investicija danas upravo dodatno opterećeno visokim poreskim nametima, nesrazmerno visokim provizijama i ostalim dodatnim troškovima. Šta više, vodeći svetski forex brokeri (KapitalRS je vodeći u Srbiji) svojim klijentima obezbeđuju nagrade u vidu bonusa i veoma privlačnih poklon paketa kao stimilans za budući rad. Dakle, dilema kako zaraditi novac, dobija i novu konotaciju, a to je permanentna profesionalna podrška u posloavnju, kako početnicima, tako i iskusnim trejderima. Osim navedenog, Forex kuće su načinile i korak dalje, za sve one koji nemaju afiniteta i sposobnosti za trejding, ali bi da investiraju na najprofitabilnijem svetskom tržištu, obezbeđivanjem tzv. manage account-a. To podrazumeva tim profesionalaca, licenciranih investicionih savetnika, koji posredstvom upravljanih računa trguju u korist investitora na forex tržištu. KapitalRS na svom sajtu ima edukativni centar. Na ovakav način je omogućeno svakom ko želi da započne posao investirajući na forex tržištu da posredstvom znanja profesionalaca ostvari profit tj. da sopstveno poslovanje ostvari posredstvom tima koji zna kako zaraditi novac.

Ostavite komentar