Japanske sveće i druge vrste grafikona

Grafikoni (Charts) jesu grafički prikaz ili upis podataka o cenama i cenovnom kretanju na globalnom finansijskom tržištu. Među popularnim vrstama grafikona najčešće se koriste Japanske sveće (Japanese Candlestick), ali i ostale vrste grafikona nalaze svoju široku primenu prema potrebi analitičara. Japanske sveće kao vrstu grafikona su u svakodnevnom poslovanju najviše prihvatili trejderi individualci tzv. mali špekulanti zbog vizuelnog efekta, pre svega, ali i zbog mogućnosti upotrebe brojnih informacija koje ne nude neki drugi oblici grafiona poput linijskog itd. Međutim, treba napomenuti da analitičari finansijskih tržišta vrlo često kombinuju različite vrste grafikona u cilju što preciznijeg predviđanja budućeg kretanja cene na tržištu, a prema vrsti tržišta i shodno potrebama analize.

Najpopularnije vrste grafikona su: Linijski, Bar (stupčasti), Svećnjak, Heiken Ashi i Renko grafikon, kao i Point and Figure itd.

Dugi niz godina, najzastupljeniji su bili stupčasti grafikoni, a kombinovani su sa linijskim koji su se isticali dobrim vizuelnim efektom sve dok Japanske sveće nisu preuzele primat u tom smislu.

Stupčasti grafikoni se i danas često koriste u analitici jer, pored ostalog, svaki stubac pruža informacije o ceni otvaranja i zatvaranja, kao i intenzitet kretanja cene u datom vremenu kao najmanja i najveća vrednost. Linijski grafikoni su mnogo jednostavniji, ali predstavljaju originalnu vrstu grafikona koja nalazi široku primenu u analitici. Međutim, postavlja se logično pitanje zašto je toliko vremena bilo potrebno analitičarima zapadnih zemalja da prihvate metodu analize uz pomoć Japanskog svećnjaka koji datira još iz sedamnaestog veka. Možda baš u tome leži odgovor na pitanje koji od grafikona je najbolje koristiti, jer je činjenica da svaka vrsta grafikona ima svoje prednosti.

Dakle, svaki analitičar se može proizvoljno opredeliti za određenu vrstu grafikona, ali se u praksi pokazalo da je najbolja kombinacija dva ili više grafikona uporedo. Vizuelno veća privlačnost Japanskog svećnjaka u odnosu na stupčaste grafikone sastoji se u samom obliku koji podseća na telo sveća sa fitiljima (senkama).

Izbor boja svećica zavisi od preferiteta trejdera, ali zahvaljujući velikom izboru i mogućnosti podešavanja iz menija palete Chart svakako ne znači malu prednost u postuzanju bolje preglednosti. Najčešće korišćena kombinacija je belo-cvena, zeleno-crvena ili plavo-crvena. Naravno, mogu biti i bezbojne i crne, a globalni podaci govore da je već standardno ustaljena crvena boja za padajuće (medvede) sveće što je opšteprihvaćeno iz dugogodišnje navike japanskih analitičara.

Ostavite komentar